دیپلوی این وبسایت با یک کلیک

در یادداشت قبلی شرح دادم که نسخه کاملا جدیدی از وبسایت منتشر کرده‌ام. تغییر کوچکی دادم که با یک کلیک بتوان از روی این نمونه وبسایت جدیدی ساخت.

اگر روی دگمه زیر کلیک کنید یک وبسایت جدید با تم مهدیکس روی نتلیفای برایتان ساخته می‌شود. ناگفته پیداست که اول باید در نتلیفای ثبت نام کنید.

Deploy to Netlify

همین دگمه را هم به مخزن تم روی گیت‌هاب اضافه کرده‌ام. امیدوارم که اینکار ساختن یک وبسایت استاتیک فارسی با تقویم شمسی را بیش از پیش راحت کند.