حرف

اگر راه گم کردی و به این صفحه منتشر نشده رسیدی نمی‌دونم واقعا باید بهت چی بگم! به هر حال می‌تونی از فرم زیر برای ارسال پیام به من استفاده کنی. البته اگر پای مرگ و زندگی در میونه بهت پیشنهاد می‌کنم منتظر جواب من نباشی چون احتمالا وقتی ببینمش دخلت اومده!