قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فرمت YAML.

زبان برنامه‌نویسی

از فرمت YAML برای نوشتن فایل استفاده شده است.

داده‌های مورد استفاده

از سایت مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان منبع استفاده شده است. همه‌ی متن در یک فایل پیاده شده است.

ریپازیتوری

قانون اساسی روی گیت‌هاب هاست شده است.

گزارش مشکلات و پیشنهادات

لطفا روی گیت‌هاب گزارش کنید.